Sản Phẩm Mới
HOT
104.pic_v-103p
Van bi V-103P/ Inox 316/ Nối ren BSPT

Van bi một mảnh,  lỗ thông qua van nhỏ hơn đường ống

 • Thân van: Inox 316
 • Bi: Inox 316
 • Trục van: Inox 316
 • Đệm làm kín bi: PTFE
 • Áp suất làm việc: 1/4"~2" 800PSI
 •                           
 • Kết nối: Nối ren BSPT
 1. Thiết kế chống rung chống tĩnh điện.
 2. Thiết kế chống văng ty ra ngoài.
 3. Vận hành bằng tay gạt.
Stocks Information
In Stock: in-stock.gif
Please choose size to view stock number
Manufacturer:
HOT
111.pic_v-106
Van bi V-106/ Inox 316/ Nối ren BSPT

Van bi hai mảnh,  lỗ thông qua van bằng đường ống

 • Thân van: Inox 316
 • Bi: Inox 316
 • Trục van: Inox 316
 • Đệm làm kín bi: PTFE
 • Áp suất làm việc: 1/4"~2" 1000PSI
 •                            2-1/2"~3" 800PSI
 • Kết nối: Nối ren BSPT
 1. Thiết kế chống rung chống tĩnh điện.
 2. Thiết kế chống văng ty ra ngoài.
 3. Vận hành bằng tay gạt.
Stocks Information
In Stock: in-stock.gif
Please choose size to view stock number
Manufacturer:
106.pic_v-105b
Van bi V105B/ Inox 316/ Hàn ngoài (Hàn đối đầu)

Van bi ba mảnh, lỗ thông qua van bằng đường ống

 • Thân van: Inox 316
 • Bi: Inox 316
 • Trục van: Inox 316
 • Đệm làm kín bi: PTFE
 • Áp suất làm việc: 1/4"~2" 1000PSI
 •                            2-1/2"~4" 800PSI
 • Kết nối: Hàn ngoài (Hàn đối đầu).
 1. Thiết kế chống rung chống tĩnh điện.
 2. Thiết kế chống văng ty ra ngoài.
 3. Vận hành bằng tay gạt.
Stocks Information
In Stock: in-stock.gif
Please choose size to view stock number
Manufacturer:
HOT
77.pic_v-105s
Van bi V105S/ Inox 316/ Hàn trong (Hàn lồng)

Van bi ba mảnh,  lỗ thông qua van bằng đường ống

 • Thân van: Inox 316
 • Bi: Inox 316
 • Trục van: Inox 316
 • Đệm làm kín bi: PTFE
 • Áp suất làm việc: 1/4"~2" 1000PSI
 •                            2-1/2"~4" 800PSI
 • Kết nối: Hàn trong ( Hàn lồng)
 1. Thiết kế chống rung chống tĩnh điện.
 2. Thiết kế chống văng ty ra ngoài.
 3. Vận hành bằng tay gạt,  kết hợp với khóa bảo vệ
Stocks Information
In Stock: in-stock.gif
Please choose size to view stock number
Manufacturer:
SkypePhoto_20170613_13_56_16
Van bi V-105TL/ Thép/ Nối ren NPT

Van bi ba mảnh, lỗ thông qua van bằng đường ống

 • Thân van: Thép
 • Bi: Inox 316
 • Trục van: Inox 316
 • Đệm làm kín bi: PTFE
 • Áp suất làm việc: 1/4"~2" 1000PSI
 •                            2-1/2"~4" 800PSI
 • Kết nối: Nối ren NPT
 1. Thiết kế chống rung chống tĩnh điện.
 2. Thiết kế chống văng ty ra ngoài.
 3. Vận hành bằng tay gạt,  kết hợp với khóa bảo vệ
Stocks Information
In Stock: in-stock.gif
Please choose size to view stock number
Manufacturer:
HOT
DSC059949
Van bi V-105/ Inox 316/ Nối ren BSPT

Van bi ba mảnh,  lỗ thông qua van bằng đường ống

 • Thân van: Inox 316
 • Bi: Inox 316
 • Trục van: Inox 316
 • Đệm làm kín bi: PTFE
 • Áp suất làm việc: 1/4"~2" 1000PSI
 •                            2-1/2"~4" 800PSI
 • Kết nối: Nối ren NPT
 1. Thiết kế chống rung chống tĩnh điện.
 2. Thiết kế chống văng ty ra ngoài.
 3. Vận hành bằng tay gạt.
Stocks Information
In Stock: in-stock.gif
Please choose size to view stock number
Manufacturer:
HOT
DSC05994
Van bi V-105/ Inox 316/ Nối ren NPT

Van bi ba mảnh,  lỗ thông qua van bằng đường ống

 • Thân van: Inox 316
 • Bi: Inox 316
 • Trục van: Inox 316
 • Đệm làm kín bi: PTFE
 • Áp suất làm việc: 1/4"~2" 1000PSI
 •                            2-1/2"~4" 800PSI
 • Kết nối: Nối ren NPT
 1. Thiết kế chống rung chống tĩnh điện.
 2. Thiết kế chống văng ty ra ngoài.
 3. Vận hành bằng tay gạt.
Stocks Information
In Stock: in-stock.gif
Please choose size to view stock number
Manufacturer:
HOT
1.pic_v-255fst8
Van bi V-255FS/ Inox 316/ Nối ren BSPT

Van bi ba mảnh,  lỗ thông qua van bằng đường ống

 • Thân van: Inox 316
 • Bi: Inox 316
 • Trục van: Inox 316
 • Đệm làm kín bi: RTFE
 • Áp suất làm việc: 1/4"~1" 2000PSI
 •                            1-1/4"~2" 1500PSI
 • Kết nối: Nối ren BSPT
 1. Van thiết theo tiêu chuẩn chống cháy API 607, 6th
 2. Thiết kế chống rung chống tĩnh điện.
 3. Thiết kế chống văng ty ra ngoài.
 4. Đế lắp bộ điều khiển theo tiêu chuẩn ISO 5211.
 5. Vận hành bằng tay gạt,  kết hợp với khóa bảo vệ
Stocks Information
In Stock: in-stock.gif
Please choose size to view stock number
Manufacturer:
132.pic_md-24-10k
Van bi MD-24/ Inox 316/ Nối bích JIS 10K

Van bi hai mảnh, lỗ thông qua van bằng đường ống.

 • Thân van: Inox 316.
 • Bi: Inox 316.
 • Trục van: Inox 316.
 • Đệm làm kín bi: PTFE.
 • Áp suất làm việc: 1/2"~6" ANSI CLASS 150.
 • Kết nối: mặt bích.
 1. Thiết kế chống rung chống tĩnh điện.
 2. Thiết kế chống văng ty ra ngoài.
 3. Đế lắp bộ điều khiển theo tiêu chuẩn ISO 5211.
 4. Chiều dài van theo tiêu chuẩn B2002.
 5. Mặt bích theo tiêu chuẩn B2010, JIS 10K, RF.
 6. Vận hành bằng tay gạt.
Stocks Information
In Stock: in-stock.gif
Please choose size to view stock number
Manufacturer:
32.pic_md-52fs-c150113
Van bi MD-24/ Gang/ Nối bích Jis 10K

Van bi hai mảnh, lỗ thông qua van bằng đường ống.

 • Thân van: Gang
 • Bi: Inox 304.
 • Ty: Inox SS410.
 • Đệm làm kín bi: PTFE.
 • Áp suất làm việc: 1/2"~6" ANSI CLASS 150.
 • Kết nối: mặt bích.
 1. Thiết kế chống rung chống tĩnh điện.
 2. Thiết kế chống văn ty ra ngoài.
 3. Đế lắp bộ điều khiển theo tiêu chuẩn ISO 5211.
 4. Chiều dài van theo tiêu chuẩn B2002 JIS 10K.
 5. Mặt bích theo tiêu chuẩn B2010 JIS 10K,  RF.
 6. Vận hành bằng tay gạt.
Stocks Information
In Stock: in-stock.gif
Please choose size to view stock number
Manufacturer:
HOT
121.pic_md-27
Van bi MD-27/ Inox 316/ Nối bích Class 150

Van bi hai mảnh, lỗ thông qua van bằng đường ống.

 • Thân van: Inox 316.
 • Bi: Inox 316.
 • Trục van: Inox 316.
 • Đệm làm kín bi: RTFE.
 • Áp suất làm việc: 1/2"~6" ANSI CLASS 150.
 • Kết nối: mặt bích.
 1. Thiết kế chống rung chống tĩnh điện.
 2. Thiết kế chống văng ty ra ngoài.
 3. Đế lắp bộ điều khiển theo tiêu chuẩn ISO 5211.
 4. Chiều dài van theo tiêu chuẩn ANSI B16.10 CLASS 150.
 5. Mặt bích theo tiêu chuẩn ANSI B16.5 CLASS 150, RF.
 6. Vận hành bằng tay gạt, kết hợp với khóa bảo vệ.
Stocks Information
In Stock: in-stock.gif
Please choose size to view stock number
Manufacturer:
HOT
2148.pic_v-158t7
Van bi V-158/ Inox 316/ Nối ren NPT

Van bi ba mảnh,  lỗ thông qua van bằng đường ống

 • Thân van: Inox 316
 • Bi: Inox 316
 • Trục van: Inox 316
 • Đệm làm kín bi: RTFE
 • Áp suất làm việc: 1/4"~2" 1000PSI
 •                            2-1/2"~4" 800PSI
 • Kết nối: Nối ren NPT
 1. Thiết kế chống rung chống tĩnh điện.
 2. Thiết kế chống văng ty ra ngoài.
 3. Đế lắp bộ điều khiển trực tiếp theo tiêu chuẩn ISO 5211.
 4. Vận hành bằng tay gạt,  kết hợp với khóa bảo vệ
Stocks Information
In Stock: in-stock.gif
Please choose size to view stock number
Manufacturer:
MD-275
Van bi MD-27/ Inox 316/ Nối bích CLASS 300

Van bi hai mảnh, lỗ thông qua van bằng đường ống.

 • Thân van: Inox 316.
 • Bi: Inox 316.
 • Trục van: Inox 316.
 • Đệm làm kín bi: RTFE.
 • Áp suất làm việc: 1/2"~6" ANSI CLASS 150.
 • Kết nối: mặt bích.
 1. Thiết kế chống rung chống tĩnh điện.
 2. Thiết kế chống văng ty ra ngoài.
 3. Đế lắp bộ điều khiển theo tiêu chuẩn ISO 5211.
 4. Chiều dài van theo tiêu chuẩn ANSI B16.10 CLASS 300.
 5. Mặt bích theo tiêu chuẩn ANSI B16.5 CLASS 300, RF.
 6. Vận hành bằng tay gạt,  kết hợp với khóa bảo vệ.
Stocks Information
In Stock: in-stock.gif
Please choose size to view stock number
Manufacturer:
DSC07588
Van bi 0208CL / Gang / Nối bích CLASS 125

Van bi hai mảnh, lỗ thông qua van bằng đường ống.

 • Thân van: Gang.
 • Bi: Inox 304.
 • Trục van: Inox 304.
 • Đệm làm kín bi: PTFE.
 • Áp suất làm việc: 1/2"~6" ANSI CLASS 125.
 • Kết nối: mặt bích.
 1. Thiết kế chống rung chống tĩnh điện.
 2. Thiết kế chống văng ty ra ngoài.
 3. Đế lắp bộ điều khiển theo tiêu chuẩn ISO 5211.
 4. Chiều dài van theo tiêu chuẩn ANSI B16.10 CLASS 125.
 5. Mặt bích theo tiêu chuẩn ANSI B16.5 CLASS 125, RF.
 6. Vận hành bằng tay gạt.
Stocks Information
In Stock: in-stock.gif
Please choose size to view stock number
Manufacturer:
IMG_20151216_115800
Van bi V105BL/ Inox 316/ Hàn ngoài ( Hàn đối đầu).

Van bi ba mảnh,  lỗ thông qua van bằng đường ống

 • Thân van: Inox 316
 • Bi: Inox 316
 • Trục van: Inox 316
 • Đệm làm kín bi: PTFE
 • Áp suất làm việc: 1/4"~2" 1000PSI
 •                            2-1/2"~4" 800PSI
 • Kết nối: Hàn ngoài ( Hàn đối đầu).
 1. Thiết kế chống rung chống tĩnh điện.
 2. Thiết kế chống văng ty ra ngoài.
 3. Vận hành bằng tay gạt,  kết hợp với khóa bảo vệ.
Stocks Information
In Stock: in-stock.gif
Please choose size to view stock number
Manufacturer:
DSC08405
SPRING CHECK VALVE/ 1.4408/ WAFER PN40

SPRING CHECK VALVE

BODY: 1.4408

DISC/SPRING: 1.4408/316

FACE TO FACE: DIN 3202 K4

CONNECTION: WAFER TYPE

CWP: DN15~DN100, PN40

        DN125~DN200, PN 25

 

Stocks Information
In Stock: in-stock.gif
Please choose size to view stock number
Manufacturer:
BỘ ĐIỀU KHIÊN ĐIỆN UM-1, ĐIỆN ÁP MỘT CHIỀU 24 VÔN
Electric Actuator UM1/ 10W/ 15S, 24VDC

ELECTRIC ACTUATOR

ISO 5211 MOUNTING PATTERN

POWER: 10W, 15S

TORQUE 24VDC

0.1A

 

Stocks Information
In Stock: in-stock.gif
Please choose size to view stock number
Manufacturer:
BỘ ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN UM-2,ĐIỆN XOAY CHIỀU 220 VÔN
Electric actoutor UM2-7-18w/11s

ELECTRIC ACTOUTOR

ISO 5211 MOUNTING PATTERN

POWER: 18W

SPEED 90-60SEC (60HZ):11

TORQUE 220VAC: 700

220VAC: 0.4A

 

Stocks Information
In Stock: in-stock.gif
Please choose size to view stock number
Manufacturer:
DSC06984
Globe Valves GBF-300/ WCB

Full BoreCLASS 300
2" ~20" DN50~DN500
API600 Cast Steel Globe Valves
1. API600 GBF-300
2. CONICAL SEAT DESIGN
3. OUTSIDE SCREW AND YORK
4. RISING STEM DESIGN
5. ROUND BONNET WITH INTEGRAL YORK
6. FULL ENCLOSED GASKET
7. SEAT FACE STELLITED
8. SAMPLE CASTINGS

Stocks Information
In Stock: in-stock.gif
Please choose size to view stock number
Manufacturer:
DSC06719
Check Valve SF-300/ WCB/RF

SF-300
Full Bore CLASS 300 

2" ~36" DN50~DN900
API600 Cast Steel Check Valves
1. API600 SF-300
2. SWING TYPE DESIGN
3. BOLTED BONNET
4. FULL ENCLOSED GASKET
5. SEAT FACE STELLITED
6. ONE-PIECE CONSTRUCTION DISC
7. SAMPLE CASTINGS

Stocks Information
In Stock:
Please choose size to view stock number
Manufacturer:
Page 1 of 2

Về Chúng tôi

Asia Valves Corporation, HCM, Vietnam

Part of the Kevin Steel Group, Asia Valves Corporation (Vietnam) is incorporated in 2007 as a Service Centre and Warehouse, providing one-stop solution for all the valve and fitting needs of engineering companies and end users..

Trung Tâm Dịch Vụ & Kho Hàng

Google Maps

maps