Van Bi
Chưa thiết đặt hình ảnh
Van bi MD-52/ Inox 304 / Mặt bích CLASS 300

Van bi hai mảnh,  lỗ thông qua van bằng đường ống

 • Thân van: Inox 304
 • Bi: Inox 316
 • Trục van: Inox 316
 • Đệm làm kín bi: RTFE
 • Áp suất làm việc: 1/2"~8" ANSI CLASS 300.                       
 • Kết nối: Mặt bích.
 1.  Thiết kế chống rung chống tĩnh điện.
 2.  Thiết kế chống văng ty ra ngoài.
 3.  Đế lắp bộ điều khiển theo tiêu chuẩn ISO 5211.
 4. Chiều dài van theo tiêu chuẩn ANS B1.10 CLASS 300
 5. Mặt bích theo tiêu chuẩn ANSI B16.5 CLASS 300 RF
 6. Vận hành bằng tay gạt.
Stocks Information
In Stock: in-stock.gif
Please choose size to view stock number
Manufacturer:
MD-28150
Van bi MD-28/ Inox 316/ Nối bích CLASS150

Van bi hai mảnh, lỗ thông qua van bằng đường ống

 • Thân van: Inox 316
 • Bi: Inox 316
 • Trục van: Inox 316
 • Đệm làm kín bi: RTFE
 • Áp suất làm việc: 1/2"~6" ANSI CLASS 150.                        
 • Kết nối: Mặt bích 
 1.  Thiết kế chống rung chống tĩnh điện.
 2.  Thiết kế chống văng ty ra ngoài.
 3.   Đế lắp bộ điều khiển trực tiếp theo tiêu chuẩn ISO 5211.
 4.  Chiều dài van theo tiêu chuẩn ANSI B16.10 CLASS 150.
 5.  Mặt bích theo tiêu chuẩn ANSI B16.5 CLASS 150, RF.
 6.  Vận hành bằng tay gạt,  kết hợp với khóa bảo vệ.
Stocks Information
In Stock: in-stock.gif
Please choose size to view stock number
Manufacturer:
HOT
IMG_1279
Van bi V-166L/ Inox 316/ Nối ren NPT

Van bi hai mảnh,  lỗ thông qua van bằng đường ống

 • Thân van: Inox 316
 • Bi: Inox 316
 • Trục van: Inox 316
 • Đệm làm kín bi: PTFE
 • Áp suất làm việc: 1/4"~1" 2000PSI
 •                          1-1/4"~2" 1500PSI
 • Kết nối: Nối ren NPT
 1. Thiết kế chống rung chống tĩnh điện.
 2. Thiết kế chống văng ty ra ngoài.
 3. Vận hành bằng tay gạt,  kết hợp với khóa bảo vệ.
Stocks Information
In Stock: in-stock.gif
Please choose size to view stock number
Manufacturer:
HOT
IMG_1284
Van bi V-158/ Inox 316/ Hàn ngoài ( Hàn đối đầu)

Van bi ba mảnh,  lỗ thông qua van bằng đường ống

 • Thân van: Inox 316
 • Bi: Inox 316
 • Trục van: Inox 316
 • Đệm làm kín bi: RTFE
 • Áp suất làm việc: 1/4"~2" 1000PSI
 •                           2-1/2"~4" 800PSI
 • Kết nối: Nối ren NPT
 1. Thiết kế chống rung chống tĩnh điện.
 2. Thiết kế chống văng ty ra ngoài.
 3. Đế lắp bộ điều khiển trực tiếp theo tiêu chuẩn ISO 5211.
 4. Vận hành bằng tay gạt,  kết hợp với khóa bảo vệ.

 

 

Stocks Information
In Stock: in-stock.gif
Please choose size to view stock number
Manufacturer:
IMG_20160602_092413
Van bi V205BL / Inox 316/ Hàn ngoài ( Hàn đối đầu)

Van bi ba ngã,  lỗ thông qua van bằng đường ống

 • Thân van: Inox 316
 • Bi: Inox 316
 • Trục van: Inox 316
 • Đệm làm kín bi: PTFE
 • Áp suất làm việc: 1/4"~2" 1000PSI
 •                            2-1/2"~4" 800PSI
 • Kết nối: Nối hàn ngoài (Hàn đối đầu).
 1. Thiết kế chống rung chống tĩnh điện.
 2. Thiết kế chống văng ty ra ngoài.
 3. Vận hành bằng tay gạt,  kết hợp với khóa bảo vệ.

 

Stocks Information
In Stock: in-stock.gif
Please choose size to view stock number
Manufacturer:
IMG_20151216_115516
Van bi V105SL/ Thép/ Hàn trong (Hàn lồng)

Van bi ba ngã,  lỗ thông qua van bằng đường ống

 • Thân van: Thép
 • Bi: Inox 316
 • Trục van: Inox 316
 • Đệm làm kín bi: PTFE
 • Áp suất làm việc: 1/4"~2" 1000PSI
 •                            2-1/2"~4" 800PSI
 • Kết nối: Hàn trong ( Hàn lồng)
 1. Thiết kế chống rung chống tĩnh điện.
 2. Thiết kế chống văng ty ra ngoài.
 3. Vận hành bằng tay gạt,  kết hợp với khóa bảo vệ
Stocks Information
In Stock: in-stock.gif
Please choose size to view stock number
Manufacturer:
IMG_20151216_115641
Van bi V105BL/ Thép / Hàn ngoài ( Hàn đối đầu)

Van bi ba ngã, lỗ thông qua van bằng đường ống

 • Thân van: Thép
 • Bi: Inox 316
 • Trục van: Inox 316
 • Đệm làm kín bi: PTFE
 • Áp suất làm việc: 1/4"~2" 1000PSI
 •                            2-1/2"~4" 800PSI
 • Kết nối: Hàn ngoài (Hàn đối đầu).
 1. Thiết kế chống rung chống tĩnh điện.
 2. Thiết kế chống văng ty ra ngoài.
 3. Vận hành bằng tay gạt,  kết hợp với khóa bảo vệ
Stocks Information
In Stock: in-stock.gif
Please choose size to view stock number
Manufacturer:
HOT
IMG_20150929_110711
Van bi V-158TC/ Inox 316/ Nối kẹp nhanh

Van bi ba mảnh, lỗ thông qua van bằng đường ống

 • Thân van: Inox 316
 • Bi: Inox 316
 • Trục van: Inox 316
 • Đệm làm kín bi: RTFE
 • Áp suất làm việc: 1/4"~2" 1000PSI
 •                            2-1/2"~4" 800PSI
 • Kết nối: T-clamp kẹp
 1. Thiết kế chống rung chống tĩnh điện.
 2. Thiết kế chống văng ty ra ngoài.
 3. Đế lắp bộ điều khiển trực tiếp theo tiêu chuẩn ISO 5211.
 4. Vận hành bằng tay gạt,  kết hợp với khóa bảo vệ
Stocks Information
In Stock: in-stock.gif
Please choose size to view stock number
Manufacturer:
IMG_20151216_115800
Van bi V105BL/ Inox 316/ Hàn ngoài ( Hàn đối đầu).

Van bi ba mảnh,  lỗ thông qua van bằng đường ống

 • Thân van: Inox 316
 • Bi: Inox 316
 • Trục van: Inox 316
 • Đệm làm kín bi: PTFE
 • Áp suất làm việc: 1/4"~2" 1000PSI
 •                            2-1/2"~4" 800PSI
 • Kết nối: Hàn ngoài ( Hàn đối đầu).
 1. Thiết kế chống rung chống tĩnh điện.
 2. Thiết kế chống văng ty ra ngoài.
 3. Vận hành bằng tay gạt,  kết hợp với khóa bảo vệ.
Stocks Information
In Stock: in-stock.gif
Please choose size to view stock number
Manufacturer:
DSC07588
Van bi 0208CL / Gang / Nối bích CLASS 125

Van bi hai mảnh, lỗ thông qua van bằng đường ống.

 • Thân van: Gang.
 • Bi: Inox 304.
 • Trục van: Inox 304.
 • Đệm làm kín bi: PTFE.
 • Áp suất làm việc: 1/2"~6" ANSI CLASS 125.
 • Kết nối: mặt bích.
 1. Thiết kế chống rung chống tĩnh điện.
 2. Thiết kế chống văng ty ra ngoài.
 3. Đế lắp bộ điều khiển theo tiêu chuẩn ISO 5211.
 4. Chiều dài van theo tiêu chuẩn ANSI B16.10 CLASS 125.
 5. Mặt bích theo tiêu chuẩn ANSI B16.5 CLASS 125, RF.
 6. Vận hành bằng tay gạt.
Stocks Information
In Stock: in-stock.gif
Please choose size to view stock number
Manufacturer:
Page 1 of 6

Về Chúng tôi

Asia Valves Corporation, HCM, Vietnam

Part of the Kevin Steel Group, Asia Valves Corporation (Vietnam) is incorporated in 2007 as a Service Centre and Warehouse, providing one-stop solution for all the valve and fitting needs of engineering companies and end users..

Trung Tâm Dịch Vụ & Kho Hàng

Google Maps

maps